Một tờ tạp chí thư giãn vừa được phát hành đã mô phỏng các nhà lãnh đạo thế giới thành những cô gái dựa theo các vấn đề chính trị đang căng thẳng.

Click để đọc thêm…