Kết quả của bảng xếp hạng này được kiểm tra bởi Good Smile Company và nhà sản xuất anime Love Live! School idol project​​. Nico Yazawa đứng đầu bảng xếp hạng!

Click để đọc thêm…