Sau khi logo tựa đề được tiết lộ vào cuối tháng 11, trang web chính thức cho anime Happinesscharge PreCure! sắp tới đã đăng hình ảnh 4 nhân vật chính

Click để đọc thêm…