Vào ngày 25 tháng 10, Trụ sở Kiểm soát Tội phạm Mạng của Công An tỉnh Kanagawa và trạm Kamakura đã triệu tập một nam nhân viên 32 tuổi sống ở thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa, tới trụ sở truy tố tại quận Yokohama vì nghi ngờ vi phạm bản quyền.

Click để đọc thêm…