Số 52 tạp chí Young Jump của Shueisha năm nay đã công bố vào thứ 5 rằng manga Rozen Maiden của Peach-Pit dự kiến sẽ kết thúc trong 3 chương nữa…

Click để đọc thêm…