Tập 2 của Marine Corps Yumi, (まりんこゆみ) sáng tác bởi người bạn thân thương của chúng ta Ana Moreno, minh họa bởi Nogami Takeshi, tiếp tục theo tập 1, với lễ tốt nghiệp Nipponian nơi Yumi thâm nhập vào giữa trại để hóa trang thành Marine trong nhiệm vụ của cô để trở thành tổng thống nước United States của Amerigo.

Click để đọc thêm…