Trang web Comic Meteor của G-mode đã công bố vào ngày thứ 4 rằng manga hài bishōjo Angel’s Drop (Tenshi no Drop) của Chizuna Nakajima sẽ kết thúc bằng chương thứ 85 vào ngày 25 tháng 12.Manga công khai có các yếu tố yuri, hentai, omorashi,… không thường thấy trong shōnen manga.

Click để đọc thêm…