Warner Brothers Nhật Bản đã thông báo rằng tổng doanh thu của Puella Magi Madoka Magica: Rebellion, phần cuối cùng của bộ 3 tập phim Madoka Magica, đã vượt qua 1 tỉ yên (khoảng 10 triệu USD) tại các phòng bé nhật bản cho tới ngày 7 tháng 11, là 13 ngày kể từ ngày ra mắt 26 tháng 11.

Click để đọc thêm…