Những ai ở Nhật Bản đã bỏ lỡ chiến dịch LAWSON trước đó vẫn còn cơ hội để mua những sản phẩm khác của Love Live! Cửa hàng sẽ cung cấp các sản phẩm số lượng có hạn như : Kẹp hồ sơ, đèn pin mini, tấm lót chuột, ảnh dán 3 chiều, và các gói snack, chiến dịch kéo dài đến cuối tháng 12.

Click để đọc thêm…