Theo Mangaoh Club, một series anime dựa theo manga siêu nhiên của Fujiwara Cocoa, 「Inu x Boku SS」 đã được sản xuất.
Manga này hiện có 5 tập-với tập đầu tiên phát hành ngày 22/4/2010. Manga được phát hành hàng tháng trên tạp chí Gangan Joker từ tháng 5/2009.


Click để đọc thêm …