Tuần này, nhân vật trong Serial Experiments Lain do Yoshitoshi Abe thiết kế đang được giới thiệu trên một số diễn đàn. Như tất cả các họa sĩ thuộc dòng tiểu thuyết gốc, công việc của ông được nêu trong phần bưu thiếp kèm theo ở phiên bản tiếng Nhật của You Need is Kill/Edge of Forever…

Click để đọc thêm…