Toei Kyoto Studio Park là một công viên khổng lồ về phim thuộc sở hữu của một công ty phim ảnh hàng đầu nhật bản, Toei, tại Uzumasa, thành phố Kyoto…

Click để đọc thêm…