Minami Shinoda, Eri Suzuki trình bày ending song “Nichijō no Mahō” cho anime