Linkool/Rinku Nigiwai Festa 2013 là một sự kiện mới ra mắt, được hỗ trợ bởi tỉnh Osaka và Bộ Kinh tế, Ngoại thương và công nghiệp Kansai. Nó được tổ chức tại Tòa nhà Rinku Town Station ở thành phố Izumisano, tỉnh Osaka, trong ngày 21-23 tháng 9. Mục đích chính của nó là quảng bá những sản phẩm liên quan đến văn hóa pop của nhật bản ( được gọi là “Cool Japan”)

Click để đọc thêm…