Phiên bản đĩa Kill La Kill đầu tiên dự kiến được phát hành vào ngày 8 tháng 1, hình ảnh vỏ hộp đĩa đã được ra mắt. Một bộ Blu-ray có giá 7,140yen, phiên bản DVD giới hạn giá 6,090yen và phiên bản thường giá 5,040yen.

Click để đọc thêm…