Kết thúc mùa thứ hai của series Monogatari, tác giả Nisioisn, tiếp theo sẽ ra mắt Hanamonogatari (Flower Story) ngày 31 tháng 5. Theo đó, cuốn sách Owarimonogatari cuối cùng sẽ được phát hành ngày 3 tháng 4.

Click để đọc thêm…