Bạn có nhớ khách mời Circle K Sunkus trong Girls und Panzer. Mối quan hệ này lại tiếp tục với chuỗi cửa hàng tiện lợi bắt đầu trở nên đa dạng với nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho GnP (Girls und Panzer), cung cấp những hàng hóa đặc biệt thú vị cho dịp mừng năm mới…

Click để đọc thêm…