Mặc dù đã được công bố từ năm 2013, Rozen Maiden: Wechseln Sie Welt Ab của 5pb. đã rời ngày phát hành tới 30 tháng 1 năm 2014.

Click để đọc thêm…