Warner Bros. đã bắt đầu chiếu một đoạn quảng cáo vào thứ 5 cho đĩa DVD và Blu-ray volume đầu tiên của series TV anime Little Busters! Refrain

Click để đọc thêm…