Warner Bros. đã bắt đầu chiếu một đoạn quảng cáo vào thứ 5 cho đĩa DVD và Blu-ray volume đầu tiên của series TV anime Little Busters! Refrain. Video “EX version” đã giới thiệu tập đầu tiên trong 8 tập anime Little Busters! EX được bán kèm với mỗi volume. Đoạn video được kể bởi nhân vật Kanata và Sasami.

Click để đọc thêm…