TV anime Girls und Panzer đã lược bỏ trận chiến của những cô gái Ōarai với trường trung học Anzio mang phong cách nước Ý. Ttrận chiến này có trong manga, và nó sẽ có mặt trong OVA Girls und Panzer: Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! (Girls und Panzer: Trận chiến thực sự với Anzio) sắp tới.

Click để đọc thêm…