Mặc dù từ nhà xuất bản khác nhau, vol 13 manga Btooom! của tác giả Junya Inoue và vol đầu tiên của series La Vie en Doll từ Jump Kai sẽ cùng được phát hành tại nhật bản trong cùng 1 ngày. Trang quảng cáo crossover đặc biệt với wallpaper kĩ thuật số đã ra mắt, cùng với đó là đoạn quảng cáo đặc biệt cho La Vie en Doll.

Click để đọc thêm…