Video giới thiệu vẫn chỉ là những hoạt cảnh được sử dụng lại trong các video quảng cáo đã chiếu trước đó, chưa có những hoạt cảnh mới trong The Idolmaster Movie: Kagayaki no Mukogawa e! (“To the Glittering Side”).

Click để đọc thêm…