Từ anime gốc được thực hiện bởi Hiroyuki Imaishi và Kazuki Nakashima, ‘KILL la KILL, figure đầu tiên về nhân vật chính, Ryuko Matoi, trong trang phục Kamui – Senketsu đã sắp ra mắt !!

Click để đọc thêm…