Bạn không cần phải là một người viết hay, viết tốt, bạn cũng không cần là một người cực giỏi BBCode; bạn cũng không cần phải là mem thường xuyên của box Shoujo-ai. Nhưng, chỉ cần bạn là một người có tình cảm với Shoujo-ai, thì bạn đã quá dư điều kiện để tham gia Event này rồi.

Click để đọc thêm…