Sự kiện Girls und Panzer tại Lễ hội Ōarai Anglerfish đã thông báo thêm chi tiết về dự án OVA năm tiếp theo. 12 rạp ở Tokyo, Osaka, Nagoya, và những nơi khác ở Nhật Bản sẽ chiếu OVA vào mùa xuân tới.

Click để đọc thêm…