Sơ lược: Cuộc hành trình của một sát thủ tên Ymir, cùng với mục tiêu của mình, Christa.
Họ vốn là hai đường thẳng song song, nhưng một ngày nọ…

Click để đọc thêm…