Truyện tập trung chủ yếu là cặp Aya x Sanae. Hai bạn này dưới cách vẽ của tác giả thực sự rất dễ thương và rất là… của nhau.

Click để đọc thêm…