Manga Time Kirara Max của Houbunsha số ra tháng 7 đã công bố vào thứ hai về sự trở lại của dàn nhân sự chính trong Kin-iro Mosaic (KINMOZA!) mùa thứ 2. Motoki Tanaka (Tensho) ở Studio Gokumi đã quay trở lại với vai trò đạo diễn của bộ phim. Kazuyuki Ueda với vai trò thiết kế nhân vật và Yuniko Ayana chịu trách nhiệm về kịch bản phim.

Click để đọc thêm…