Serie này thật sự nên theo dõi – đó là một tác phẩm cổ điển của CLAMP (rất nhiều seiyuu nữ từ original anime Sailor Moon anime làm việc trong anime này và đa số những người còn lại nhận 1 hay 2 nhân vật), có nhiều khuynh hường và màu sắc của anime shoujo vào thập niên 90 nói chung.

Click để đọc thêm…