Tổ chức Zvezda xấu xa, chủ điểm chính của anime mùa đông World Conquest Zvezda Plot, đã bắt đầu xâm chiếm thế giới, đầu tiên là từ internet. Khách ghé thăm trang web chính thức Type-Moon sẽ thấy một banner lớn với các nhân vật từ anime, và lời tự hào tuyên bố website đó như là một “vùng đã bị xâm chiếm”

Click để đọc thêm…