Công bố anime mùa đông đã tiếp tục phần thứ 4 trên Crunchyroll hôm nay, và mới nhất là Recently, My Sister is Unusual ( tiếng nhật là Saikin, Imoto no Yosu ga Chotto Okaishiin Da Ga, hay gọi tắt là ImoCho)…

Click để đọc thêm…