Nhà phân phối dịch vụ Crunchyroll đã thông báo vào thứ 6 rằng họ sẽ chiếu Tv anime Saki – The Nationals (Saki Zenkoku-hen) của Studio Gokumi vào 1:30 bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 dành cho thành viên cao cấp. Thành viên miễn phí có thể xem các tập anime vào một tuần sau đó.

Click để đọc thêm…