Crunchyroll đã công bố rằng họ sẽ chiếu Love, Chunibyo and Other Delusions! REN dựa trên light novel của Torako và Nozomi Osaka, là phần tiếp theo của anime Chunibyo and Other Delusions!

Click để đọc thêm…