Thông tin mới từ sự kiện “KSL Live World 2013 đường tới Little Busters! ~Refrain~” cuối tháng vừa rồi đó là anime Little Busters! EX đã được tiến hành. Little Busters! EX đề cập đến phiên bản Ecstasy trong light novel của Key. Không giống Kanonn và Air, nội dung người lớn đã được loại bỏ cho các hệ máy ra sau, Lilbus đã thêm nó vào trong game hệ 2008 Windows.

Click để đọc thêm…