Tin tức từ sự kiện “KSL Live World 2013 đường tới Little Busters! ~Refrain~” tổ chức ở Koto, Tokyo và 16 tháng 9, 2013 cho biết, anime Little Busters! EX đang được tiến hành.

Click để đọc thêm…