Làm một người không có bạn bè nhưng vì “hoàn cảnh đưa đẩy” mà anh main có nguyên dàn harem chất lượng. Hãy download và theo dõi chuỗi ngày ăn chơi, tự sướng cả cái hội harem “ít bạn” lạ đời này.

Click để đọc thêm…