Trang web chính thức cho movie The [email protected] sắp tới, THE [email protected] MOVIE: Kagayaki no Mukōgawa e! (The [email protected] Movie: To the Glittering Other Side!), đã cập nhật vào thứ 7, và đã chiếu một video quảng cáo cho movie.

Click để đọc thêm…