Card game Madoka Magica đã trở lại với nhiều mẫu thiết kế mới dành cho các cô gái, bao gồm một số trang phục rạp xiếc ấn tượng, đồ cắm trại mùa hè, và dây nơ cùng với trang phục thủy thủ in trên tấm thảm Comiket 86 đặc biệt của nhà sản xuất anime Shaft.

Click để đọc thêm…