Nghệ sĩ điệu khắc giấy @3_4_ANGELFACE đã lấy Love Live! School idol project làm nguồn cảm hứng, và biến các cô gái của μ thành tác phẩm của anh…

Click để đọc thêm…