Số báo tháng 6 của tạp chí hàng tháng Comic Flapper của Kadokawa thông báo vào ngày thứ 6 rằng một bộ anime chuyển thể của bộ manga Denki-Gai no Honya-san (Electric Town Bookstore Worker) của Asato Mizu đã được tiến hành…

Click để đọc thêm…