Tổng giám đốc Kodansha Mĩ, Dallas Middaugh đã khẳng định tại New York Comic Con vào thứ 6 tuần trước rằng anime Sailor Moon mới sẽ được chiếu trên Niconico vào khoảng tháng 1, và nó sẽ có phụ đề với 10 ngôn ngữ khác nhau.

Click để đọc thêm…