Lambert, công ty thiết kế video game/pachinko được đặt tại Tokyo, hiện đang phát triển một serries anime hài siêu thưc, Xmaiden, xoay quanh những cô gái trong vũ trụ…

Click để đọc thêm…