Amazon đã lên kế hoạch và công bố ngày phát hành của Yen Press với các manga của Hobunsha, K-On!, GA Art Design Class, và Shoulder-A-Coffin Kuro trong tháng 2, trong khi Love Quest, Mr. Flower Bride, Waning Moon, và nhiều tựa nữa sẽ ra mắt trong mùa xuân.

Click để đọc thêm…