Allenby Beardsley và Sailor Moon-esque Nobel Gundam đến từ Mobile Fighter G Gundam là chủ đề khuyến mãi mới cho arcade game Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost…

Click để đọc thêm…