IOSYS, một nhóm chuyên và âm nhạc và doujin được biết đến qua các bài hát trong Touhou Project như “Cirno’s Perfect Math Class”, đã tham gia với các nữ chiến hạm…

Click để đọc thêm…