Anime là sự tái xuất hiện của diễn viên Hiro Shimono từ One-Punch Man tại công ty MADHOUSE