Movie sẽ được khởi chiếu trên khắp Nhật Bản vào ngày 18 tháng 2.