Mahiro Maeda đã tạo ra hình tượng dựa trên thiết kế của Hideaki Anno