Để giúp thúc đẩy TV anime mùa thứ hai, Tokyo Anime Centre đã tổ chức cuộc triễn lãm đặc biệt với series anime Sword Art Online

Click để đọc thêm…